این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Peter Sellers

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Peter Sellersمشاهده آثار این هنرمند : Peter Sellers
Peter Sellers
Nominated for 3 Oscars. Another 8 wins & 17 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Trail of the Pink Panther 1982

دانلود فیلم The Fiendish Plot of Dr. Fu Manchu 1980
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Being There 1979
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 12 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Revenge of the Pink Panther 1978

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Pink Panther Strikes Again 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Murder by Death 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Return of the Pink Panther 1975
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Optimists of Nine Elms 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ghost in the Noonday Sun 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Magic Christian 1969
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Party 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Casino Royale 1967
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم After the Fox 1966
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Alice in Wonderland 1966
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Whats New Pussycat 1965

Nominated for 1 Oscar. Another 3 nominations. See more awards »