این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Gwyneth Paltrow

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Gwyneth Paltrowمشاهده آثار این هنرمند : Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Won 1 Oscar. Another 22 wins & 49 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Avengers: Endgame 2019

16 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Avengers: Infinity War 2018

Nominated for 1 Oscar. Another 44 wins & 63 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spider-Man: Homecoming 2017
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton 2017
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mortdecai 2015

1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم As I AM: The Life and Times of DJ AM 2015

دانلود فیلم Iron Man 3 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 19 wins & 62 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Thanks for Sharing 2012

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Avengers 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 38 wins & 78 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Contagion 2011

2 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Iron Man 2 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 42 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Country Strong 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Iron Man 2008

Nominated for 2 Oscars. Another 20 wins & 65 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Two Lovers 2008
درخواستی کاربران

3 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Good Night 2007
ریلیز اختصاصی سایت