این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Peter O'Toole

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Peter O'Tooleمشاهده آثار این هنرمند : Peter O'Toole
Peter O'Toole
Nominated for 8 Oscars. Another 28 wins & 40 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Diamond Cartel 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم For Greater Glory The True Story Of Cristiada 2012

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Prometheus 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم These Amazing Shadows 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم My Talks with Dean Spanley 2008
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ratatouille 2007
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 64 wins & 42 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stardust 2007

5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم One Night with the King 2006

دانلود فیلم Lassie 2005
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Troy 2004
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Phantoms 1998

دانلود فیلم King Ralph 1991
ریلیز اختصاصی سایت