این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Peter O'Toole

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Peter O'Tooleمشاهده آثار این هنرمند : Peter O'Toole
Peter O'Toole
Nominated for 8 Oscars. Another 28 wins & 40 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Diamond Cartel 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم For Greater Glory The True Story Of Cristiada 2012

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Prometheus 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم These Amazing Shadows 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم My Talks with Dean Spanley 2008
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ratatouille 2007
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 65 wins & 42 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stardust 2007

5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم One Night with the King 2006

دانلود فیلم Lassie 2005
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Troy 2004
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Phantoms 1998

دانلود فیلم King Ralph 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Nutcracker Prince 1990
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Rainbow Thief 1990
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم High Spirits 1988
ریلیز اختصاصی سایت