این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Steve McQueen

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Steve McQueenمشاهده آثار این هنرمند : Steve McQueen
Steve McQueen
Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 15 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Steve McQueen: The Man & Le Mans 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Am Bruce Lee 2012
درخواستی کاربران

5 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Kid Stays in the Picture 2002
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bruce Lee, the Legend 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم An Enemy of the People 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Towering Inferno 1974

Won 3 Oscars. Another 9 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Papillon 1973

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Bruce Lee: The Man and the Legend 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Junior Bonner 1972
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Getaway 1972

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم Le Mans 1971
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Reivers 1969
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Thomas Crown Affair 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bullitt 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 6 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nevada Smith 1966
ریلیز اختصاصی سایت