این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Samantha Mathis

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Samantha Mathisمشاهده آثار این هنرمند : Samantha Mathis
Samantha Mathis
3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Boarding School 2018

دانلود فیلم Being Frank 2018

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Clovehitch Killer 2018

دانلود فیلم Ray Meets Helen 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم American Pastoral 2016

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Affluenza 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Atlas Shrugged II: The Strike 2012
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Buried 2010

15 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The New Daughter 2009

دانلود فیلم Believe in Me 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Punisher 2004

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم American Psycho 2000

5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Broken Arrow 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم How to Make an American Quilt 1995
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The American President 1995
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 9 nominations. See more awards »