این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jim Jarmusch

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jim Jarmuschمشاهده آثار این هنرمند : Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
30 wins & 46 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Dead Dont Die 2019

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gimme Danger 2016

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Limits of Control 2009

دانلود فیلم Broken Flowers 2005

5 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Coffee and Cigarettes 2003

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999

1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sling Blade 1996
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 13 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dead Man 1995

5 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In the Soup 1992
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Night on Earth 1991

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Leningrad Cowboys Go America 1989

دانلود فیلم Mystery Train 1989
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Down by Law 1986
درخواستی کاربران

4 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stranger Than Paradise 1984

8 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Permanent Vacation 1980