این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار John Ford

نمایش مطالب
نمایش مطالب
John Fordمشاهده آثار این هنرمند : John Ford
John Ford
Won 4 Oscars. Another 28 wins & 18 nominations. See more awards »

دانلود فیلم What Is Cinema? 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cheyenne Autumn 1964

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Donovan's Reef 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم How the West Was Won 1962
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 3 Oscars. Another 7 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Man Who Shot Liberty Valance 1962
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Two Rode Together 1961
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sergeant Rutledge 1960
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Horse Soldiers 1959

دانلود فیلم Gideon of Scotland Yard 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Last Hurrah 1958

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 3 wins. See more awards »
دانلود فیلم The Wings of Eagles 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Searchers 1956
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Quiet Man 1952
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 2 Oscars. Another 8 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rio Grande 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wagon Master 1950