این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Robert Downey Jr.

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Robert Downey Jr.مشاهده آثار این هنرمند : Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Nominated for 2 Oscars. Another 36 wins & 104 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Avengers: Endgame 2019

دانلود فیلم Avengers: Infinity War 2018

9 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spider-Man: Homecoming 2017
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Captain America: Civil War 2016
درخواستی کاربران

16 wins & 66 nominations. See more awards »
دانلود فیلم As I AM: The Life and Times of DJ AM 2015

دانلود فیلم Avengers: Age of Ultron 2015

7 wins & 45 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Judge 2014

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chef 2014

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Iron Man 3 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 19 wins & 62 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Avengers 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 38 wins & 78 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011
درخواستی کاربران

3 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Marvel One-Shot: The Consultant 2011
درخواستی کاربران