این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Francis Ford Coppola

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Francis Ford Coppolaمشاهده آثار این هنرمند : Francis Ford Coppola
Francis Ford Coppola
Won 5 Oscars. Another 46 wins & 48 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Spielberg 2017

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Harold and Lillian: A Hollywood Love Story 2015
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Milius 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Seduced and Abandoned 2013

دانلود فیلم Twixt 2011

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Corman's World: Exploits of a Hollywood Rebel 2011
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tetro 2009

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Kid Stays in the Picture 2002
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Rainmaker 1997

Nominated for 1 Golden Globe. Another 2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jack 1996
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bram Stoker's Dracula 1992
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 21 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse 1991
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 2 Primetime Emmys. Another 6 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Godfather: Part III 1990

Nominated for 7 Oscars. Another 6 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم New York Stories 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tucker: The Man and His Dream 1988

Nominated for 3 Oscars. Another 8 wins & 6 nominations. See more awards »