این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Robert Altman

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Robert Altmanمشاهده آثار این هنرمند : Robert Altman
Robert Altman
Nominated for 7 Oscars. Another 64 wins & 67 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Tea with the Dames 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Altman 2014

دانلود فیلم What Is Cinema? 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Prairie Home Companion 2006
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gosford Park 2001
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 34 wins & 73 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dr. T & the Women 2000
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cookie's Fortune 1999
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

3 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kansas City 1996

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Short Cuts 1993
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 17 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Player 1992

Nominated for 3 Oscars. Another 24 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Vincent & Theo 1990
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Aria 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Secret Honor 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean 1982

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Endless Love 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 15 nominations. See more awards »