این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Quentin Tarantino

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Quentin Tarantinoمشاهده آثار این هنرمند : Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
Won 2 Oscars. Another 130 wins & 175 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Once Upon a Time in... Hollywood 2019

3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Hateful Eight 2015

Won 1 Oscar. Another 40 wins & 115 nominations. See more awards »
دانلود فیلم She's Funny That Way 2014

دانلود فیلم One Day Since Yesterday 2014

دانلود فیلم Django Unchained 2012

Won 2 Oscars. Another 58 wins & 151 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Corman's World: Exploits of a Hollywood Rebel 2011
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Inglourious Basterds 2009

Won 1 Oscar. Another 131 wins & 170 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sukiyaki Western Django 2007

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Grindhouse 2007
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

7 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Diary of the Dead 2007
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Death Proof 2007

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Planet Terror 2007

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kill Bill: Vol. 2 2004

Nominated for 2 Golden Globes. Another 22 wins & 82 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kill Bill: Vol. 1 2003

Nominated for 1 Golden Globe. Another 27 wins & 101 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Little Nicky 2000
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 12 nominations. See more awards »