این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Steven Spielberg

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Steven Spielbergمشاهده آثار این هنرمند : Steven Spielberg
Steven Spielberg
Won 3 Oscars. Another 173 wins & 180 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Ready Player One 2018

Nominated for 1 Oscar. Another 8 wins & 50 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spielberg 2017

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Post 2017

Nominated for 2 Oscars. Another 18 wins & 109 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Score: A Film Music Documentary 2016
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The BFG 2016

4 wins & 24 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mifune: The Last Samurai 2015
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Back in Time 2015

دانلود فیلم Bridge of Spies 2015

Won 1 Oscar. Another 30 wins & 101 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Poltergeist 2015

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Atari: Game Over 2014

دانلود فیلم The Concert for Valor 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Milius 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Lincoln 2012

Won 2 Oscars. Another 108 wins & 246 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ray Harryhausen: Special Effects Titan 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Adventures of Tintin 2011

Nominated for 1 Oscar. Another 22 wins & 62 nominations. See more awards »