این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jack Nicholson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jack Nicholsonمشاهده آثار این هنرمند : Jack Nicholson
Jack Nicholson
Won 3 Oscars. Another 83 wins & 100 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Corman's World: Exploits of a Hollywood Rebel 2011
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم How Do You Know 2010

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I'm Still Here 2010

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Am 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Bucket List 2007

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Departed 2006

Won 4 Oscars. Another 94 wins & 139 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Anger Management 2003

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Something's Gotta Give 2003
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 8 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Kid Stays in the Picture 2002
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم About Schmidt 2002
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 25 wins & 69 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pledge 2001
درخواستی کاربران

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم As Good as It Gets 1997

Won 2 Oscars. Another 36 wins & 53 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mars Attacks! 1996

3 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Evening Star 1996
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blood and Wine 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »