این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ron Howard

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ron Howardمشاهده آثار این هنرمند : Ron Howard
Ron Howard
Won 2 Oscars. Another 37 wins & 71 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Solo: A Star Wars Story 2018

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years 2016

Won 2 Primetime Emmys. Another 3 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Inferno 2016
درخواستی کاربران

4 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم In the Heart of the Sea 2015

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Champs 2015

دانلود فیلم Nash 2013
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Made in America 2013

دانلود فیلم Rush 2013

Nominated for 2 Golden Globes. Another 6 wins & 63 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dilemma 2011

دانلود فیلم Corman's World: Exploits of a Hollywood Rebel 2011
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم From Up on Poppy Hill 2011
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

6 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Machete Maidens Unleashed! 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Industrial Light & Magic: Creating the Impossible 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Angels & Demons 2009

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Frost/Nixon 2008

Nominated for 5 Oscars. Another 22 wins & 72 nominations. See more awards »