این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tom Hanks

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tom Hanksمشاهده آثار این هنرمند : Tom Hanks
Tom Hanks
Won 2 Oscars. Another 78 wins & 139 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Toy Story 4 2019

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Spielberg 2017

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Post 2017

Nominated for 2 Oscars. Another 18 wins & 98 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Circle 2017
درخواستی کاربران

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Defying the Nazis: The Sharps' War 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم California Typewriter 2016
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sully 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 12 wins & 33 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Hologram for the King 2016

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Inferno 2016
درخواستی کاربران

4 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Bridge of Spies 2015

Won 1 Oscar. Another 30 wins & 101 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ithaca 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Toy Story That Time Forgot 2014

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story 2014

دانلود فیلم The Concert for Valor 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Saving Mr. Banks 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 14 wins & 72 nominations. See more awards »