این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Spencer Tracy

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Spencer Tracyمشاهده آثار این هنرمند : Spencer Tracy
Spencer Tracy
Won 2 Oscars. Another 10 wins & 20 nominations. See more awards »

دانلود فیلم These Amazing Shadows 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Amélie 2001

Nominated for 5 Oscars. Another 59 wins & 66 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cinema Paradiso 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 24 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Guess Who's Coming to Dinner 1967
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 9 wins & 23 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It's a Mad, Mad, Mad, Mad World 1963

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم How the West Was Won 1962
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 3 Oscars. Another 7 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Judgment at Nuremberg 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 14 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Inherit the Wind 1960

Nominated for 4 Oscars. Another 3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Old Man and the Sea 1958
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Hurrah 1958

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 3 wins. See more awards »
دانلود فیلم Desk Set 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Mountain 1956

دانلود فیلم Bad Day at Black Rock 1955
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Oscars. Another 4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Broken Lance 1954

Won 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Thirty Seconds Over Tokyo 1944
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »