این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار James Stewart

نمایش مطالب
نمایش مطالب
James Stewartمشاهده آثار این هنرمند : James Stewart
James Stewart
Won 1 Oscar. Another 25 wins & 21 nominations. See more awards »

دانلود فیلم 78/52: Hitchcock's Shower Scene 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم These Amazing Shadows 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Casino Jack and the United States of Money 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Am 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Farewell 2009

دانلود فیلم Menace II Society 1993

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم An American Tail: Fievel Goes West 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cinema Paradiso 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 24 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sans Soleil 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Big Sleep 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Airport '77 1977
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم The Shootist 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fools' Parade 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Cheyenne Social Club 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bandolero! 1968