این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Frank Sinatra

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Frank Sinatraمشاهده آثار این هنرمند : Frank Sinatra
Frank Sinatra
Won 1 Oscar. Another 18 wins & 21 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Elvis Presley: The Searcher 2018

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Meet the Trumps: From Immigrant to President 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Facing Ali 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Wrecking Crew 2008

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Brothers Warner 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Kid Stays in the Picture 2002
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم L.A. Confidential 1997

Won 2 Oscars. Another 86 wins & 83 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Who Framed Roger Rabbit 1988
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 3 Oscars. Another 21 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم This Is Elvis 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dirty Dingus Magee 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Detective 1968

دانلود فیلم Lady in Cement 1968

دانلود فیلم Tony Rome 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Assault on a Queen 1966

دانلود فیلم Cast a Giant Shadow 1966
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران