این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Laurence Olivier

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Laurence Olivierمشاهده آثار این هنرمند : Laurence Olivier
Laurence Olivier
Won 1 Oscar. Another 38 wins & 36 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Tea with the Dames 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sky Captain and the World of Tomorrow 2004

8 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Kid Stays in the Picture 2002
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم War Requiem 1989

دانلود فیلم The Bounty 1984
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Clash of the Titans 1981

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dracula 1979
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Boys from Brazil 1978
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Bridge Too Far 1977
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 BAFTA Film Awards. Another 4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Marathon Man 1976

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sleuth 1972

Nominated for 4 Oscars. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nicholas and Alexandra 1971
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Three Sisters 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Battle of Britain 1969

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 1 win. See more awards »