این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Peter Lorre

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Peter Lorreمشاهده آثار این هنرمند : Peter Lorre
Peter Lorre
2 wins & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Muscle Beach Party 1964
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Patsy 1964

دانلود فیلم The Comedy of Terrors 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Raven 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Voyage to the Bottom of the Sea 1961

دانلود فیلم Around the World in Eighty Days 1956

Won 5 Oscars. Another 8 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 20000 Leagues Under the Sea 1954
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 2 Oscars. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beat the Devil 1953

دانلود فیلم Quicksand 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rope of Sand 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Confidential Agent 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Passage to Marseille 1944