این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Burt Lancaster

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Burt Lancasterمشاهده آثار این هنرمند : Burt Lancaster
Burt Lancaster
Won 1 Oscar. Another 24 wins & 21 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Inferno 2009
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chris & Don. A Love Story 2007
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Field of Dreams 1989

Nominated for 3 Oscars. Another 7 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rocket Gibraltar 1988
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tough Guys 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Osterman Weekend 1983

دانلود فیلم Local Hero 1983
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 BAFTA Film Award. Another 3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dead Men Don't Wear Plaid 1982

دانلود فیلم Atlantic City 1980

Nominated for 5 Oscars. Another 25 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Zulu Dawn 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Go Tell the Spartans 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Island of Dr. Moreau 1977
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Novecento aka 1900 1976
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cassandra Crossing 1976
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Conversation Piece 1974
ریلیز اختصاصی سایت

12 wins & 4 nominations. See more awards »