این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Akira Kurosawa

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Akira Kurosawaمشاهده آثار این هنرمند : Akira Kurosawa
Akira Kurosawa
Nominated for 1 Oscar. Another 66 wins & 21 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Magnificent Seven 2016

5 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم What Is Cinema? 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kurosawa 2000
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Last Man Standing 1996
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Madadayo 1993

6 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dreams 1990
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ran 1985
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 29 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kagemusha 1980
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 20 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dersu Uzala 1975
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 7 wins. See more awards »
دانلود فیلم Dodes'ka-den 1970

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins. See more awards »
دانلود فیلم Red Beard 1965
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 10 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم High and Low 1963
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sanjuro 1962

دانلود فیلم Yojimbo 1961

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Hidden Fortress 1958
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

4 wins & 1 nomination. See more awards »