این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Clark Gable

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Clark Gableمشاهده آثار این هنرمند : Clark Gable
Clark Gable
Won 1 Oscar. Another 3 wins & 5 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Cinema Paradiso 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 24 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Happy Ending 1969

Nominated for 2 Oscars. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Misfits 1961
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Run Silent Run Deep 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Band of Angels 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The King and Four Queens 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Soldier of Fortune 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Callaway Went Thataway 1951
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Adventure 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Strange Cargo 1940
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Boom Town 1940
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Gone with the Wind 1939
ریلیز اختصاصی سایت

Won 8 Oscars. Another 10 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم San Francisco 1936
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mutiny on the Bounty 1935
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It Happened One Night 1934
ریلیز اختصاصی سایت

Won 5 Oscars. Another 5 wins & 2 nominations. See more awards »