این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Henry Fonda

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Henry Fondaمشاهده آثار این هنرمند : Henry Fonda
Henry Fonda
Won 1 Oscar. Another 16 wins & 15 nominations. See more awards »

دانلود فیلم On Golden Pond 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 11 wins & 23 nominations. See more awards »
دانلود فیلم City on Fire 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Meteor 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wanda Nevada 1979

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fedora 1978

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Rollercoaster 1977

دانلود فیلم Midway 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم My Name Is Nobody 1973
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم There Was a Crooked Man... 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Cheyenne Social Club 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Yours, Mine and Ours 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Golden Globes. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Once Upon a Time in the West 1968

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Boston Strangler 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Firecreek 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Madigan 1968
ریلیز اختصاصی سایت