این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Gary Cooper

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Gary Cooperمشاهده آثار این هنرمند : Gary Cooper
Gary Cooper
Won 2 Oscars. Another 12 wins & 7 nominations. See more awards »

دانلود فیلم I Am Not Your Negro 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 29 wins & 49 nominations. See more awards »
دانلود فیلم These Amazing Shadows 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cinema Paradiso 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 24 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Remake of Beau Geste 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Hanging Tree 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Alias Jesse James 1959

دانلود فیلم Man of the West 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Love in the Afternoon 1957
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Friendly Persuasion 1956
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 6 Oscars. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Court-Martial of Billy Mitchell 1955
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Garden of Evil 1954
درخواستی کاربران

دانلود فیلم High Noon 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Won 4 Oscars. Another 13 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Distant Drums 1951
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Unconquered 1947
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Along Came Jones 1945
ریلیز اختصاصی سایت