این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Richard Burton

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Richard Burtonمشاهده آثار این هنرمند : Richard Burton
Richard Burton
Nominated for 7 Oscars. Another 14 wins & 16 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Nineteen Eighty-Four 1984
درخواستی کاربران

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 5 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Absolution 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم California Suite 1978
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Wild Geese 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Exorcist II: The Heretic 1977
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Equus 1977
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Klansman 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Raid on Rommel 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Anne of the Thousand Days 1969

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Where Eagles Dare 1968
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Candy 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Taming of the Shrew 1967
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 7 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Who's Afraid of Virginia Woolf? 1966

Won 5 Oscars. Another 17 wins & 23 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Whats New Pussycat 1965

Nominated for 1 Oscar. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Spy Who Came in from the Cold 1965
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 10 wins & 3 nominations. See more awards »